Doelstelling

Doelstelling van Stichting Vind Kris en Lisanne

  • Het mogelijk maken met alle hulp en middelen van de zoektocht naar Kris kremers en Lisanne Froon en daarbij ouders en andere betrokken financieel te ondersteunen deze zoektocht mogelijk te maken;
  • Het mogelijk maken met alle hulp en middelen van de zoektocht naar andere vermiste kinderen en daarbij ouders en andere betrokken financieel te ondersteunen deze zoektocht mogelijk te maken;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zonder dat de stichting een en andere bedrijfsmatig gaat verrichten.