Persberichten

Hier een overzicht van uitgezonden persberichten

Vervolgzoektocht in Panama naar antwoorden

Posted by on 6:53 pm in Nieuws, Persbericht | 0 comments

Persbericht

Vervolgzoektocht in Panama naar antwoorden

Amersfoort – 24 juli 2014 – Na een intensieve samenwerking en een bewogen en verwarmende herinneringsbijeenkomst, willen de families Froon en Kremers ieder op hun eigen wijze verder. Beide families hebben intensief samengewerkt om Lisanne en Kris te vinden. De twee families hebben op dit moment eigen wensen en behoeften ten aanzien van het verdere vervolgtraject met respect voor ieders beweegredenen.

Beide families zoeken nog naar antwoorden en meer (achtergrond) informatie om te kunnen achterhalen wat de toedracht van het overlijden van hun beide dochters is geweest. De familie Kremers, wil mede namens de familie Froon, in de zoektocht  een actieve en coördinerende rol gaan spelen met behulp van middelen van de Stichting Vind Kris en Lisanne.

De families hopen dat de Panamese autoriteiten erin slagen om tijdens de toegezegde zoektocht in de komende maand meer lichamelijke resten te vinden zodat zij ook feitelijk afscheid van hun dochters kunnen nemen.

Omdat beide families in alle helderheid hun eigen traject willen kiezen is besloten om ook het woordvoerderschap vanaf hier te splitsen.

Namens de familie Froon is vanaf heden dhr. Wil Ellenbroek +31 (0)6 27 25 33 03 woordvoerder. Namens de familie Kremers zal Nikki van Passel +31 (0)6 300 430 40 de contacten blijven onderhouden.

Website

Deze website zal met dit persbericht worden afgesloten voor verdere berichtgeving.
Er wordt een nieuwe website geopend “Answers for Kris” waar familie Kremers informatie zal plaatsen over de voortgang van het onderzoek dat zij gaan uitvoeren. Deze website zal met enkele dagen operationeel zijn.

Woord van dank

Beide families zijn zeer geraakt door alle blijken van medeleven nu en in de afgelopen maanden. Zij danken de Gemeente Amersfoort die ervoor heeft gezorgd dat zij op zo’n indrukwekkende wijze stil hebben kunnen staan bij het leven van Lisanne en Kris.

Mochten omstandigheden daartoe aanleiding geven, zullen beide families weer in gezamenlijkheid naar buiten treden. Tot aan dat moment vragen wij een ieder terughoudend te zijn daar waar dat gevraagd wordt.

Naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de familie Kremers, Nikki van Passel +31 (0)6 300 430 40 of de woordvoerder van de familie Froon: Wil Ellenbroek +31 (0)6 27 25 33 03

Herinneringsbijeenkomst Kris en Lisanne

Posted by on 4:04 pm in Kris Kremers, Lisanne Froon, Nieuws, Persbericht | 11 comments

Herinneringsbijeenkomst Kris en Lisanne

Op vrijdag 18 juli van 19.00 tot 20.30 uur in de Sint-Joriskerk in Amersfoort wordt een herinneringsbijeenkomst gehouden voor Kris Kremers en Lisanne Froon.

Tijdens de herinneringsbijeenkomst zullen vrienden of familie spreken over het leven van Kris en Lisanne en worden dierbare herinneringen opgehaald en gedeeld. Ook zal favoriete muziek van beide meiden worden gespeeld en gedraaid. De burgemeester van Amersfoort, Lucas Bolsius, zal mede namens de ouders spreken.

De families nodigen iedereen uit die de afgelopen maanden zo met hen heeft meegeleefd: familie, vrienden én onbekenden.

De avond is gericht op het nalaten van een mooie herinnering aan Kris en Lisanne, passend bij hun leven.

Aan het einde van de bijeenkomst (rond 20.30 uur) zullen de familie en alle andere aanwezigen een kaars aansteken in herinnering aan Kris en Lisanne. Als u niet in staat bent om op vrijdag 18 juli aanwezig te zijn kunt u in deze gezamenlijke herinnering delen door thuis ook een kaars te laten branden.

Praktische informatie

De Sint-Joriskerk (Hof 1) opent haar deuren om 18.15 uur; om 19.00 uur begint de bijeenkomst.
Tot 18.50 uur is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in de kerk.
De families vragen iedereen om ‘te komen zoals je bent’.
De Sint-Joriskerk biedt plaats aan 900 mensen. De Hof is het centrale plein in de Amersfoortse binnenstad. Voor het parkeren van een auto kunt u gebruikmaken van de verschillende parkeergarages in de omgeving, zoals Flintplein, Beestenmarkt, Koestraat of St.Jorisplein. Fietsen kunnen in de daarvoor bestemde rekken.

Foto en video

Voor alle aanwezigen geldt dat het maken van opnames (foto of video) niet is toegestaan.
Eén fotograaf en één camerajournalist worden uitgenodigd om beelden te maken, die voor alle media beschikbaar worden gesteld. Journalisten en andere vertegenwoordigers van de media kunnen wel aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst en dienen zich vooraf aan te melden via dit formulier

Beeldmateriaal

Voor vragen over het gebruik van de beelden die voor media beschikbaar worden gesteld, kunt u (vanaf dinsdag 15 juli) contact opnemen met Herman Wiersema, woordvoerder van de gemeente Amersfoort: +31 (0)6 52 53 55 41 of via email.

Naar aanleiding van dit bericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de families Froon en Kremers, Nikki van Passel +31 (0)6 300 430 40

Zoektocht naar antwoorden over het lot van Kris & Lisanne gaat door

Posted by on 9:45 am in Nieuws, Persbericht | 6 comments

Persbericht

Zoektocht naar antwoorden over het lot van Kris & Lisanne gaat door

Amersfoort – 1 juli 2014 – Op dit moment zijn beide families bezig met de voorbereidingen van het vervolg van de zoektocht naar Kris en Lisanne. Er liggen nog teveel vragen open om daar berusting in te vinden. Er is te weinig teruggevonden van Kris en Lisanne om nu op te geven en al op dit moment afscheid te kunnen nemen. Afgelopen week is een zware week geweest en het is bijzonder moeilijk om in zo’n situatie door te pakken waar we gebleven zijn. Na goed overwegen is het antwoord duidelijk:

“Wij gaan door met zoeken tot er meer duidelijk is over wat er gebeurt is met Kris en Lisanne.”

Feitelijk zullen wij ons komende periode gaan richten op twee verschillende zoektochten. Wat is er precies met Kris en Lisanne gebeurt en wat kunnen we nog van ze terugvinden?

Ware toedracht

We willen achterhalen wat er precies met hen is gebeurt en of hier derden bij betrokken zijn geweest. Op dit moment loopt het officiële onderzoek naar de gegevens op de telefoons en de camera. Wanneer dit is afgerond kunnen we meer zeggen over wat er mogelijk gebeurt kan zijn en op welke wijze verder onderzoek wordt gedaan. Zoals al is aangegeven door de Officier van Justitie in Panama; Betzaida Pittí, zal zodra het weer het toelaat de zoektocht worden voortgezet om antwoord te krijgen op de vele nog openstaande vragen. Ook zijn wij blij met de hulp die de Nederlandse autoriteiten hebben aangeboden om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen in de precieze toedracht van de vermissing van Lisanne en Kris.

Het kan niemand ontgaan zijn dat de plek waar zaken gevonden zijn, onherbergzaam is en moeilijk te bereiken. We willen op geen enkele manier dat zoekteams in de problemen komen of hun eigen leven op het spel zetten. Onze verantwoordelijkheid hierin is groot. Het weer in dit gebied is een complicerende factor. Daarom is een zorgvuldige planning met de betrokkenen in Panama van belang.

Medeleven

De ouders van Kris en Lisanne willen alle mensen die hun betrokkenheid tonen en in grote getale de condoleance tekenen en kaarten sturen bedanken voor deze steun. “Het is fijn om te zien dat zoveel mensen aan ons denken. Het is ontroerend te ervaren dat zo velen in Amersfoort en daarbuiten meeleven.” 

De ouders overwegen dan ook om op niet te lange termijn een bijeenkomst te organiseren om stil te staan bij deze ingrijpende gebeurtenis. Zo gauw daar meer duidelijkheid over is zullen zij een ieder daarover, via onze website en de media, informeren.

De ouders danken die media die hen geholpen hebben om de vermissing van Kris en Lisanne onder de aandacht te brengen en te houden. Zij zullen hen ook in de toekomst op de hoogte houden van de verdere acties en resultaten. Ze hopen daarmee  dat er aandacht blijft tot er  meer duidelijkheid is. Zij verzoeken de pers om zich te onthouden van speculaties en zoveel mogelijk te berichten over de feiten.

Naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de families Froon en Kremers, Nikki van Passel +31 (0)6 300 430 40

Nader onderzoek toont ook DNA Kris Kremers aan

Posted by on 6:28 am in Kris Kremers, Nieuws, Panama, Persbericht | 49 comments

Persbericht

De tweede ronde van onderzoeken in Panama bevestigt nu ook de vondst van DNA van Kris Kremers.

Amersfoort – 25 juni 2014 – De familie van Kris Kremers heeft vandaag de zware en uiterst verdrietige taak om te bevestigen dat ook Kris is omgekomen tijdens haar reis in Panama.De tweede ronde van onderzoeken in Panama bevestigt nu ook de vondst van DNA van Kris Kremers in de zaken die werden aangetroffen in de rivierbedding in Panama. Het is een hele zwarte bladzijde waarbij bovendien nog vele vragen het noodlot van Kris en Lisanne overschaduwen. Er rest de familie slechts een manier om antwoorden te vinden en dat is doorgaan met zoeken.

Door het medeleven van zoveel mensen en de giften op de stichting, is het voor ons mogelijk om net zo lang door te gaan met zoeken tot een antwoord op wat daar in panama gebeurt is, is gevonden.

Verzoek om terughoudendheid

De familie verzoekt de media hun werk met respect voor alle betrokkenen en indien mogelijk op terughoudende wijze uit te voeren, om onnodig leed voor de familieleden, vrienden en bekenden verder te voorkomen.

De shock rondom de ontwikkelingen is groot en de families willen het nieuws nu in alle rust kunnen verwerken, en verzoeken een ieder hiermee rekening te houden. Als er vragen zijn neemt u dan contact op met de perswoordvoerder alvorens berichten of geruchten te plaatsen.

Naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de families Froon en Kremers, Nikki van Passel +31 (0)6 300 430 40

De eerste resultaten uit DNA onderzoek in Panama bevestigen de vondst van DNA van Lisanne Froon

Posted by on 11:36 pm in Lisanne Froon, Nieuws, Persbericht | 0 comments

Persbericht

De eerste resultaten uit DNA onderzoek in Panama bevestigen de vondst van DNA van Lisanne Froon.

Amersfoort – 23 juni 2014 – De families van Kris en Lisanne delen mee dat DNA onderzoek nu heeft aangetoond dat de zaken die zijn aangetroffen in de rivierbedding in Panama DNA bevatten van Lisanne Froon. Op dit moment worden er nog verdere onderzoeken gedaan en is niet duidelijk of ook het DNA van Kris Kremers kan worden bevestigd.

Vervolgonderzoek

Zodra er meer informatie bekend is uit de onderzoeken die nog gaande zijn, zullen wij de uitkomst daarvan via deze weg zo snel mogelijk bekend maken. Verder zal wat beide families betreft de zoekactie gewoon doorgaan.

Verzoek om terughoudendheid

De familie verzoekt de media hun werk met respect voor alle betrokkenen en indien mogelijk op terughoudende wijze uit te voeren, om onnodig leed voor de familieleden, vrienden en bekenden verder te voorkomen.

De shock rondom de ontwikkelingen is groot en willen de families het nieuws nu in alle rust kunnen verwerken, en verzoeken een ieder hiermee rekening te houden.

Naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de families Froon en Kremers, Nikki van Passel +31 (0)6 300 430 40

Families verzoeken media om rust en terughoudendheid in berichtgeving.

Posted by on 7:43 pm in Nieuws, Persbericht | 0 comments

Persbericht

Families van Kris Kremers en Lisanne Froon verzoeken media om rust en terughoudendheid in berichtgeving.

Amersfoort – 20 juni 2014 – De families van Kris en Lisanne willen graag meedelen dat DNA onderzoek mogelijk langer op zich laat wachten dan werd aangenomen. De resultaten zullen zeer waarschijnlijk pas na het weekend uitsluitsel kunnen geven. Na het vinden van de rugzak en andere persoonlijke bezittingen van Lisanne en Kris wordt er sterk rekening mee gehouden dat het daadwerkelijk om beide vermiste meiden gaat. Op basis van dat onderzoek zal verder bekeken worden wat de volgende stappen concreet zullen zijn. Wij laten de ‚officiële’ kanalen hun werk doen en verzoeken de media de informatie die daaruit bekend wordt gemaakt met die instanties te verifiëren.

Schokkende details

De families worden de laatste dagen geconfronteerd met publicaties waarin persoonlijke details worden gepubliceerd, mogelijk van Kris en Lisanne hoewel dat op dit moment niet 100% vaststaat. Foto’s en andere details komen hard binnen, niet alleen bij de families maar ook bij vrienden, kennissen en alle andere direct betrokkenen bij deze zaak.

Verzoek om terughoudendheid

De familie is heel dankbaar voor de inzet en interesse die de media getoond heeft tijdens de maanden dat de familie op zoek was naar Lisanne & Kris en is zich bewust van het feit dat nieuwsgaring onvermijdelijk is. Voor de komende tijd, verzoekt de familie de media hun werk met respect voor alle betrokkenen en indien mogelijk op terughoudende wijze uit te voeren, om onnodig leed voor de familieleden, vrienden en bekenden verder te voorkomen.

Hoewel nog niet 100% vaststaat dat het om Kris en Lisanne gaat is de shock rondom de ontwikkelingen groot en willen de families het nieuws nu in alle rust kunnen verwerken, en verzoeken een ieder hiermee rekening te houden.

Naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de families Froon en Kremers, Nikki van Passel +31 (0)6 300 430 40

—Einde bericht—

Nederlands Elftal support „vindtocht” naar de vermiste Kris Kremers & Lisanne Froon met oranje polsbandjes

Posted by on 7:43 am in Kris Kremers, Lisanne Froon, Nieuws, Persbericht, Vindtocht | 0 comments

Persbericht

Nederlands Elftal support „vindtocht” naar de vermiste Kris Kremers & Lisanne Froon met oranje polsbandjes

Amersfoort – 17 juni 2014 – Het Nederlands elftal, dat afgelopen vrijdag met een historische overwinning dit WK aftrapte in Salvador, Brazilië heeft via Twitter opgeroepen om mee uit te kijken naar Kris en Lisanne. De foto’s van polsbandjes met hierop de website FindLisanneKris.com en posters verschenen gisteravond ineens via Twitter.  Beide families zijn dolblij dat ze vanuit het Nederlands elftal op deze wijze steun krijgen rondom de vermissing van Kris en Lisanne.

“Wij hebben tijdens onze bezoeken aan Panama begrepen dat het een echt voetballand is en bovendien volledig in de ban van het Nederlands elftal, al voor de overwinning op Spanje van afgelopen vrijdag. Dit soort support waarin Panamezen om hulp gevraagd wordt door onze gezamenlijke helden, is heel hard nodig en kun je alleen maar van dromen.”

Broer Kris deed persoonlijk verzoek via brief

Sjors Kremers, broer van Kris schreef alle spelers een persoonlijke brief en deed hierin zijn hartewens uit de doeken. „De ware reden van deze brief is een vraag die diep uit mijn hart als broer komt: “Willen en kunnen jullie als spelersgroep en trainers-staf ons alsjeblieft helpen bij deze enorme taak?” Hij vervolgde met „Ik, en met mij de gehele beide families en iedereen die ons vrijwillig aan het helpen is zijn jullie enorm dankbaar als jullie het oranje bandje tijdens een wedstrijd zouden willen dragen. In 1 wedstrijd krijgen jullie zeer waarschijnlijk meer voor elkaar dan wij in de afgelopen 2 maanden met alles wat wij reeds probeerden… Wij hopen vurig om op die manier de vermissing van mijn zusje en haar vriendin breed onder de aandacht te kunnen brengen in heel Zuid-Amerika en ver daarbuiten. Zodat iedereen mee naar ze uitkijkt.

Dankbaar

Wij weten op dit moment niet of het Nederlands elftal van plan is om de bandjes te dragen tijdens de wedstrijd. Dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn! De vermissing van Lisanne en Kris staat door de gunst van ons Oranje dan in 1 klap op de kaart in heel Zuid-Amerika en ver daarbuiten. In al deze landen kan op deze manier uitgekeken worden naar de meiden en met de steun van het Nederlands elftal, de pers, alle betrokkenen en heel Nederland aan onze zijde… hopen we snel uitsluitsel te kunnen krijgen over hun verblijfplaats.

Naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de families Froon en Kremers, Nikki van Passel +31 (0)6 300 430 40

Doorbraak onderzoek Panama. Telefoons, verzekeringspasje en camera Kris en Lisanne zijn gevonden.

Posted by on 6:17 pm in Nieuws, Persbericht | 17 comments

Doorbraak onderzoek Panama. Telefoons, verzekeringspasje en camera Kris en Lisanne zijn gevonden.

Amersfoort – 14 juni 2014 – Het onderzoeksteam in Panama is gisteren en vannacht (lokale tijd) bezig geweest met het natrekken van informatie uit een ‚tip’ dat de mobiele telefoons van Kris en Lisanne samen met een verzekeringspasje en een digitale camera gevonden zijn in of nabij een rivier op zo’n 8 uur lopen vanaf Boquete.

Indiaan vond rugzak

Een indiaan die samen met zijn vrouw rijst aan het planten was langs de rivier en verkoeling zocht in het water zou de rugzak hebben ontdekt. Zij waren op de hoogte van de vermissing van Kris en Lisanne en zochten na de vondst direct contact met hun buurman in Boquete die vervolgens de lokale autoriteiten waarschuwde. Een helicopter steeg direct op en vanaf dat moment gistermiddag werd het stil. Door het aanhoudende slechte weer in de omgeving bleek er geen telefonisch contact mogelijk met het onderzoeksteam. Zaterdagmiddag omstreeks 16:30 Nederlandse tijd toen het team vanuit de bergen eindelijk contact wist te leggen met justitie in David kwam het bericht binnen bij de familie.

Persconferentie

In Panama heeft inmiddels een persconferentie plaatsgevonden met details over de vondst. Wij zullen hier meer over uitweiden zodra hier meer details over bekend zijn.

Reactie families

Beide families laten vanuit Nederland weten dat de spanning door deze nieuwe wending groot is aangezien dit het eerste concrete ‚aanknopingspunt’ is sinds de mysterieuze verdwijning van Lisanne en Kris begin april. Vanuit hier kan het onderzoek verder.

Naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de families Froon en Kremers, Nikki van Passel +31 (0)6 300 430 40

Informatie ‘neptaxi’ niet bekend bij familie noch onderzoeksteam!

Posted by on 6:10 pm in Nieuws, Persbericht | 0 comments

De informatie rondom de ‘neptaxi’ die Kris & Lisanne noodlottig zou zijn geworden is niet bij ons bekend noch bij het onderzoeksteam in Panama.
Wij verzoeken iedereen die hier informatie over heeft gaarne zo snel mogelijk contact op te nemen met de woordvoerder van de familie zodat wij dit verder kunnen uitzoeken dan wel voorleggen aan de politie ter plaatse.

Wij verzoeken de media om ons mee te helpen in het onderzoek en niet dit soort zaken te publiceren voordat ze concreet zijn onderzocht om zo het officiële onderzoek niet te frustreren.

INTERPOL plaatst vermiste Lisanne en Kris op internationale website

Posted by on 6:11 am in Nieuws, Persbericht | 0 comments

INTERPOL plaatst vermiste Lisanne en Kris op internationale website

Persbericht

Interpol plaatst de in Panama vermiste Lisanne Froon en Kris Kremers nu ook op internationale website

Amersfoort – 20 mei 2014 – Interpol heeft naast een interne internationale signalering rondom de vermissing van Lisanne Froon en Kris Kremers, deze melding nu ook via hun officiële website openbaar gemaakt. Het publiek kan nu echt overal in de hele wereld mee naar Kris en Lisanne uitkijken. Op de website van Interpol staan een persoonsbeschrijving van Kris en Lisanne en een oproep om contact op te nemen aan iedereen die informatie heeft. (meer…)