Zoektocht naar antwoorden over het lot van Kris & Lisanne gaat door

Posted by on jul 1, 2014 in Nieuws, Persbericht

Persbericht

Zoektocht naar antwoorden over het lot van Kris & Lisanne gaat door

Amersfoort – 1 juli 2014 – Op dit moment zijn beide families bezig met de voorbereidingen van het vervolg van de zoektocht naar Kris en Lisanne. Er liggen nog teveel vragen open om daar berusting in te vinden. Er is te weinig teruggevonden van Kris en Lisanne om nu op te geven en al op dit moment afscheid te kunnen nemen. Afgelopen week is een zware week geweest en het is bijzonder moeilijk om in zo’n situatie door te pakken waar we gebleven zijn. Na goed overwegen is het antwoord duidelijk:

“Wij gaan door met zoeken tot er meer duidelijk is over wat er gebeurt is met Kris en Lisanne.”

Feitelijk zullen wij ons komende periode gaan richten op twee verschillende zoektochten. Wat is er precies met Kris en Lisanne gebeurt en wat kunnen we nog van ze terugvinden?

Ware toedracht

We willen achterhalen wat er precies met hen is gebeurt en of hier derden bij betrokken zijn geweest. Op dit moment loopt het officiële onderzoek naar de gegevens op de telefoons en de camera. Wanneer dit is afgerond kunnen we meer zeggen over wat er mogelijk gebeurt kan zijn en op welke wijze verder onderzoek wordt gedaan. Zoals al is aangegeven door de Officier van Justitie in Panama; Betzaida Pittí, zal zodra het weer het toelaat de zoektocht worden voortgezet om antwoord te krijgen op de vele nog openstaande vragen. Ook zijn wij blij met de hulp die de Nederlandse autoriteiten hebben aangeboden om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen in de precieze toedracht van de vermissing van Lisanne en Kris.

Het kan niemand ontgaan zijn dat de plek waar zaken gevonden zijn, onherbergzaam is en moeilijk te bereiken. We willen op geen enkele manier dat zoekteams in de problemen komen of hun eigen leven op het spel zetten. Onze verantwoordelijkheid hierin is groot. Het weer in dit gebied is een complicerende factor. Daarom is een zorgvuldige planning met de betrokkenen in Panama van belang.

Medeleven

De ouders van Kris en Lisanne willen alle mensen die hun betrokkenheid tonen en in grote getale de condoleance tekenen en kaarten sturen bedanken voor deze steun. “Het is fijn om te zien dat zoveel mensen aan ons denken. Het is ontroerend te ervaren dat zo velen in Amersfoort en daarbuiten meeleven.” 

De ouders overwegen dan ook om op niet te lange termijn een bijeenkomst te organiseren om stil te staan bij deze ingrijpende gebeurtenis. Zo gauw daar meer duidelijkheid over is zullen zij een ieder daarover, via onze website en de media, informeren.

De ouders danken die media die hen geholpen hebben om de vermissing van Kris en Lisanne onder de aandacht te brengen en te houden. Zij zullen hen ook in de toekomst op de hoogte houden van de verdere acties en resultaten. Ze hopen daarmee  dat er aandacht blijft tot er  meer duidelijkheid is. Zij verzoeken de pers om zich te onthouden van speculaties en zoveel mogelijk te berichten over de feiten.

Naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de families Froon en Kremers, Nikki van Passel +31 (0)6 300 430 40