Vervolgzoektocht in Panama naar antwoorden

Posted by on jul 24, 2014 in Nieuws, Persbericht

Persbericht

Vervolgzoektocht in Panama naar antwoorden

Amersfoort – 24 juli 2014 – Na een intensieve samenwerking en een bewogen en verwarmende herinneringsbijeenkomst, willen de families Froon en Kremers ieder op hun eigen wijze verder. Beide families hebben intensief samengewerkt om Lisanne en Kris te vinden. De twee families hebben op dit moment eigen wensen en behoeften ten aanzien van het verdere vervolgtraject met respect voor ieders beweegredenen.

Beide families zoeken nog naar antwoorden en meer (achtergrond) informatie om te kunnen achterhalen wat de toedracht van het overlijden van hun beide dochters is geweest. De familie Kremers, wil mede namens de familie Froon, in de zoektocht  een actieve en coördinerende rol gaan spelen met behulp van middelen van de Stichting Vind Kris en Lisanne.

De families hopen dat de Panamese autoriteiten erin slagen om tijdens de toegezegde zoektocht in de komende maand meer lichamelijke resten te vinden zodat zij ook feitelijk afscheid van hun dochters kunnen nemen.

Omdat beide families in alle helderheid hun eigen traject willen kiezen is besloten om ook het woordvoerderschap vanaf hier te splitsen.

Namens de familie Froon is vanaf heden dhr. Wil Ellenbroek +31 (0)6 27 25 33 03 woordvoerder. Namens de familie Kremers zal Nikki van Passel +31 (0)6 300 430 40 de contacten blijven onderhouden.

Website

Deze website zal met dit persbericht worden afgesloten voor verdere berichtgeving.
Er wordt een nieuwe website geopend “Answers for Kris” waar familie Kremers informatie zal plaatsen over de voortgang van het onderzoek dat zij gaan uitvoeren. Deze website zal met enkele dagen operationeel zijn.

Woord van dank

Beide families zijn zeer geraakt door alle blijken van medeleven nu en in de afgelopen maanden. Zij danken de Gemeente Amersfoort die ervoor heeft gezorgd dat zij op zo’n indrukwekkende wijze stil hebben kunnen staan bij het leven van Lisanne en Kris.

Mochten omstandigheden daartoe aanleiding geven, zullen beide families weer in gezamenlijkheid naar buiten treden. Tot aan dat moment vragen wij een ieder terughoudend te zijn daar waar dat gevraagd wordt.

Naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van de familie Kremers, Nikki van Passel +31 (0)6 300 430 40 of de woordvoerder van de familie Froon: Wil Ellenbroek +31 (0)6 27 25 33 03