Hoge beloning gouden tip!

Posted by on apr 30, 2014 in Nieuws, Persbericht

Stichting Vind Kris en Lisanne zamelt geld in voor nieuwe acties

Sinds vrijdag 25 april is de stichting “Vind Kris en Lisanne” in de lucht. Vanaf die datum is het mogelijk om geld te doneren op rekeningnummer NL92INGB0006527919. Dit geld stelt de ouders van Kris en Lisanne in de gelegenheid nieuwe acties te ontplooien, zodat zij eindelijk hun dochters weer in de armen kunnen sluiten. Hoewel de beide families nog steeds zeer tevreden zijn over de wijze waarop de autoriteiten actief zijn in de zaak, is besloten om in Panama, in de omgeving waar de meiden zijn geweest, grote billboards te plaatsen, waarin opnieuw aandacht wordt gevraagd voor deze vermissingszaak. Tevens wordt hierop melding gemaakt van een uit te loven beloning van $
30.000. Dit is een forse verhoging, omdat de families er steeds meer van uitgaan dat er sprake is van een misdrijf. Dit in tegenstelling tot de eerste gedachte dat de beide vrouwen verdwaald zouden zijn.
Daarnaast worden, door onze contactpersonen ter plaatse nieuwe posters en flyers verspreid om de plaatselijke bevolking nogmaals te enthousiasmeren. Door deze acties hopen de ouders dat snel de gouden tip binnen zal komen, waardoor hun dochters gevonden worden. Tot slot willen zij benadrukken dat zij de betrokkenheid van een ieder zeer waarderen en dat zij de donaties maximaal inzetten om tot het gewenste resultaat te komen.